Kanal Tedavisi (Endodontik Tedavi)

İlerlemiş çürük, travma gibi çeşitli sebeplerle canlılığını kaybetmiş dişlere uygulanan tedavi tekniğidir.

Öncelikle kanal tedavisi uygulanacak dişdeki çürük kısım temizlenir ve dental pulpa dediğimiz damar-sinir dokusuna ulaşılır. Kök kanalları ve pulpa odası dahil olmak üzere tüm sinir dokusu temizlenir. Kök kanalları genişletilir, dezenfeksiyon sağlanır ve özel dolgu malzemeleri ile kanallar doldurulur. Bu tedavide amaç; ileri çürük nedeniyle iltihaplanmış veya kök ucunda granülom, kist gibi lezyonlar gelişmiş dişlerin, diş çekiminden olabildiğince kaçınarak hastanın, kendi dişleri ile, çiğneme ve fonksiyon işlevini daha uzun bir süre devam ettirebilmesini sağlamaktadır.

Detaylı bilgi için doktorunuza başvurunuz.